prospectus_buttons_blue

 

 

 

obligaties@quest-innovations.com

 

 

Documenten behorende bij onze obligaties:

 

Brochure bij prospectus 8% achtergestelde obligatie lening

 

prospectus 8% achtergestelde obligatie lening

 

jaarverslag en het accountantsverslag over 2016

 

jaarverslag en het accountantsverslag over 2015

 

ons uittreksel uit de Kamer van Koophandel

 

Trustakte

 

afspraken over winstuitkeringen en lopende leningen

 

de statuten van Stichting Obligatiehoudersbelangen

 

onze akte van oprichting